Effecten Noord-Zuid verbinding Kempen

De verkeersgegevens ingewonnen voor de analyse van de effecten van de N19g zijn beschikbaar als open data.

In de periode 2011–2014 realiseerde de Vlaamse overheid de Kempense Noord-Zuid verbinding. Het Vlaams Verkeerscentrum ging na wat de effecten zijn van de aanleg van de N19g op het verkeersbeeld. Daarvoor liet het verkeer voor en na de aanleg in kaart brengen met een 0-meting in 2011 en een 1-meting in 2016. De ingewonnen gegevens zijn verkeerstellingen, de herkomst en bestemming van het verkeer, de gevolgde routes en de verkeersafwikkeling (reistijden).

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/noord-zuid-verbinding-kempen-effecten-verkeer-2011-2016