Nieuws

National Access Point release

Op 14/02/2020 is het NAP live gegaan op transportdata.be

Open Transport Data for maximising reuse in multimodal route planners: a study in Flanders

In het journalĀ IET Intelligent Transport Systems werd de volgende paper gepubliceerd: https://pietercolpaert.be/papers/iet-otd/index.html

Mobility of the Future Hackaton februari 2018

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is hoofdpartner van de Mobility of the Future Hackaton in februari 2018: www.mobilityofthefuture.be

Effecten Noord-Zuid verbinding Kempen

De verkeersgegevens ingewonnen voor de analyse van de effecten van de N19g zijn beschikbaar als open data.

Real Time Open Data Snelwegen

De actuele verkeersgegevens van de meetlussen en de rijstrooksignalisatie op de snelwegen zijn ter beschikking als open data.

Wegenregister Open Data

Het Wegenregister is sinds juni vrijgegeven als open data. Het wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen.

Presentaties Ronde Tafel 27 mei

De presentaties die werden gegeven tijdens de ronde tafel zijn hier beschikbaar.

Start Open Data register

Open data website Departement Mobiliteit en Openbare Werken in volle opbouw