Data Register

Dit dataregister biedt een overzicht van datasets betreffende mobiliteit en openbare werken die beschikbaar zijn voor hergebruik. Dit betreft zowel open datasets als data die kan worden opgevraagd. Het register verwijst niet enkel naar data van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Ook andere relevante databronnen binnen Vlaamse Overheid worden opgenomen. Suggesties voor aanvullingen zijn welkom.

Naam dataset URL Beschrijving Gebruiksvoorwaarden
Toplagen van de genummerde wegen in beheer van AWV https://opendata.vlaanderen.be/dataset/toplagen-van-de-genummerde-wegen-in-beheer-van-awv

Deze laag geeft aan waaruit de hoofdverharding en de subverharding van de toplaag bestaat.

Open data licentie: zie URL
Verkeersborden.Vlaanderen https://opendata.vlaanderen.be/dataset/verkeersborden-vlaanderen

Grafische voorstelling van de verkeersborden uit de Verkeersborden.Vlaanderen toepassing zoals deze zichtbaar zijn in de toepassing.

Open data licentie: zie URL
Vluchtdeuren en sassen van geluidswerende constructies langs genummerde wegen https://opendata.vlaanderen.be/dataset/vluchtdeuren-en-sassen-van-geluidswerende-constructies-langs-genummerde-wegen Locaties van de vluchtdeuren en sassen die zich bevinden in de geluidswerende constructies langs de genummerde wegen in beheer van AWV. Een vluchtdeur of sas wordt toegepast als veiligheidsmaatregel in geluidsschermen. Op wegvakken met geluidsschermen is de verkeersruimte beperkt tot de afstand tussen de geluidsschermen. Bij calamiteiten zitten de weggebruikers dan "klem" tussen deze twee grenzen. Wanneer het noodzakelijk is om de plek van de calamiteit te ontvluchten, kan dat in beginsel alleen parallel aan het geluidsscherm. Dit kan zeer onveilige situaties opleveren. Open data licentie: zie URL
Aantal voertuigkilometers per voertuigtype en wegennetwerk https://opendata.vlaanderen.be/dataset/aantal-voertuigkilometers-per-voertuigtype-en-wegennetwerk Jaarlijks aantal voertuigkilometers op snelwegen, andere gewestwegen en gemeentewegen per voertuigtype Open data licentie: zie URL
Open data portaal De lijn https://data.delijn.be/ Deze portal vormt de toegangspoort tot de open datasets en webservices van De Lijn. Open Data De Lijn combineert vrij toegankelijke en bruikbare gegevens over routes, haltes, onderbrekingen en dienstregelingen. Open data licentie
Wegenregister

https://opendata.vlaanderen.be/dataset/wegenregister-19-12-2019

Het wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het bevat alle wegen van Vlaanderen, met bijbehorende attribuutgegevens Open data licentie: zie URL
Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

https://opendata.vlaanderen.be/dataset/grbgis

bevat alle referentiepunten in Vlaanderen van: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen. Het GRB wordt als basislaag gebruikt voor vele datasets binnen Vlaanderen.  
Wegenwerken (GIPOD)

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/generiek-informatieplatform-openbaar-domein-gipod

bevat alle wegenwerken. Het GIPOD baseert zich op de vergunde periode voor de werken. Deze kan langer zijn dan de periode met daadwerkelijke (verkeers)hinder.  
Adressen in Vlaanderen (CRAB)

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/crab-adresposities

bevat alle adressen in Vlaanderen met hun geo-coördinaten  
DATEX2 feed Verkeerscentrum

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/datex2-feed-verkeerscentrum-vlaanderen

bevat de volgende door het Verkeerscentrum Vlaanderen gekende verkeersinformatie op de autosnelwegen in Vlaanderen: verkeersafwikkeling, incidenten, actuele wegenwerken en speciale evenementen die het verkeer beïnvloeden. Open Data licentie: zie URL
OTAP feed Verkeerscentrum

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/otap-feed-verkeerscentrum-vlaanderen

bevat de volgende door het Verkeerscentrum Vlaanderen gekende verkeersinformatie op de autosnelwegen in Vlaanderen: verkeersafwikkeling, incidenten, actuele wegenwerken en speciale evenementen die het verkeer beïnvloeden. Deze OTAP feed zal op termijn uitgedoofd worden. Het is de bedoeling dat op termijn de OTAP gebruikers de verkeersinformatie van Vlaanderen zullen afnemen via DATEX2 Open Data licentie: zie URL
Indicatoren Verkeerscentrum

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/verkeersindicatoren-verkeerscentrum-vlaanderen

bevat objectieve cijfers die het verkeer, de verkeersafwikkeling en het verkeersgedrag beschrijven. Ze laten toe om situaties met elkaar te vergelijken en evoluties in kaart te brengen. Ze zijn een onmisbaar instrument voor een goed mobiliteitsbeleid. De verkeersindicatoren van het Verkeerscentrum hebben betrekking op de Vlaamse snelwegen. Open Data licentie: zie URL
Kwaliteitsparkings

http://www.kwaliteitsparkings.be/

bevat informatie over alle parkings langs de snelwegen die door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in concessie worden gegeven. geen open data - Conversie naar (linked) open data wordt overwogen.
Toepark

http://www.kwaliteitsparkings.be/

bevat locaties van parkings voor mindervaliden geen open data
Statische reisinformatie De Lijn

https://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/reisinfodata/gebruik-onze-data.html

bevat statische dienstregelingen van De Lijn Licentieovereenkomst De Lijn
Voertuigenpark De Lijn

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/voertuigenpark-de-lijn

bevat het aantal voertuigen van De Lijn naar model en bouwjaar Open data licentie: zie URL
Verdeling van verplaatsingen volgens verplaatsingsmotief

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/verdeling-van-verplaatsingen-volgens-verplaatsingsmotief

bevat percentage van het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon, per dag dat wordt gemaakt voor het betreffende verplaatsingsmotief Open data licentie: zie URL
Aantal tonkilometer op de waterwegen

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/aantal-tonkilometer-op-de-waterwegen

bevat de maandelijkse hoeveelheid goederen vervoerd over de waterwegen, uitgedrukt in tonkilometer Open data licentie: zie URL
Studie Doorstroming spitsstrook E314

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/doorstromingsstudie-spitsstrook-e314

In deze studie onderzoekt het Verkeerscentrum daarom het effect van een spitsstrook op E314 Open data licentie: zie URL
Studie Doorstroming R2 Tijsmanstunnel

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/doorstromingsstudie-microsimulatie-hoofdwegennet-r2-ter-hoogte-van-tijsmanstunnel

Tijdens de ochtendspits ontstaat op afrit Lillo en de R2 richting Beveren dagelijks file die terugslaat tot in de Tijsmanstunnel. In deze studie onderzoekt het Verkeerscentrum de gevolgen van een aantal eenvoudige doorstromingsmaatregelen die hiervoor een oplossing zouden kunnen bieden. Open data licentie: zie URL
Studie Ongevallenanalyse E19 Kontich richting Brussel

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/studie-ongevallenanalyse-e19-kontich-richting-brussel

In deze studie zoomt het Verkeerscentrum in op de verkeerssituatie op de E19 ter hoogte van de uitrit Kontich richting Brussel. Open data licentie: zie URL
Studie Ongevallenanalyse E314 Leuven-Wilsele

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/studie-ongevallenanalyse-e314-leuven-wilsele

Een nieuwe ongevalsanalyse voor het traject E314 Leuven-Lummen tussen Leuven (uitrit 15) en Wilsele (uitrit 20). Open data licentie: zie URL
Studie Doorlichting Vlaams hoofdwegennet - Potentiële quick wins op het vlak van doorstroming

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/studie-quick-wins-doorstroming-hoofdwegennet-vlaanderen

Deze studie gaat op zoek naar snelwegvakken in Vlaanderen waar de verkeersdoorstroming kan verbeterd worden met relatief kleine en snel realiseerbare ingrepen. Open data licentie: zie URL
Rapport Verkeersindicatoren Snelwegen Vlaanderen 2015

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/rapport-verkeersindicatoren-hoofdwegennet-vlaanderen-2015

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen. Open data licentie: zie URL
Rapport Verkeersindicatoren Hoofdwegennet Vlaanderen 2014

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/rapport-verkeersindicatoren-hoofdwegennet-vlaanderen-2014

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen. Open data licentie: zie URL
Rapport Verkeersindicatoren Hoofdwegennet Vlaanderen 2013

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/rapport-verkeersindicatoren-hoofdwegennet-vlaanderen-2013

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen.  
Rapport Verkeersindicatoren Hoofdwegennet Vlaanderen 2012

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/rapport-verkeersindicatoren-hoofdwegennet-vlaanderen-2012

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen. Open data licentie: zie URL
Rapport Verkeersindicatoren Hoofdwegennet Vlaanderen 2011

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/rapport-verkeersindicatoren-hoofdwegennet-vlaanderen-2011

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen. Open data licentie: zie URL
Rapport Verkeersindicatoren Hoofdwegennet Vlaanderen 2010

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/rapport-verkeersindicatoren-hoofdwegennet-vlaanderen-2010

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen. Open data licentie: zie URL
Statische data off-street parkings

http://data.its.be/dataset

Statische data voor off-street parkings in DATEXII formaat voor Belgische steden en gemeenten Modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid
Carpool parkings Agentschap Wegen en Verkeer

http://data.its.be/dataset/carpools-vlaanderen

Statische data voor de carpool parkings in Vlaanderen van Agentschap Wegen en Verkeer in DATEX II formaat Modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid
Vrachtwagen parkings hoofdwegennet

http://data.its.be/dataset/vlaanderen-statische-gegevens-vrachtwagenparkings

Statische data voor de vrachtwagen parkings langs het hoofdwegennet in Vlaanderen in DATEX II formaat Modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid
Real-Time status fietsersliften Antwerpen

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/status-fietsersliften

Status (in gebruik/buiten gebruik) van de fietsersliften in Kennedytunnel en Sint-Annatunnel te Antwerpen. Reeds beschikbaar voor hergebruik, wordt op kort termijn gepubliceerd via Vlaams Open Data Platform.
Aantal reizigers per type vervoersbewijs (De Lijn)

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/aantal-reizigers-per-type-vervoersbewijs-de-lijn

Aantal reizigers per jaar per type vervoersbewijs. Open data licentie: zie URL.
Filezwaarte op het hoofdwegennet

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/filezwaarte-op-het-hoofdwegennet-2007-tot-2014-oude-berekeningswijze

Product van filelengte en fileduur maandtotaal, per dagdeel. Open data licentie: zie URL.
Aantal tonkilometer Albertkanaal

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/aantal-tonkilometer-albertkanaal

Hoeveelheid goederen vervoerd over het Albertkanaal, in tonkilometer per maand. Open data licentie: zie URL.
Aantal vervoerde containers op de waterwegen

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/aantal-vervoerde-containers-op-de-waterwegen

Hoeveelheid containers vervoerd over de waterwegen, in ton-equivalent-units (TUE) per maand. Open data licentie: zie URL.
Aantal ton vervoerd op de waterwegen

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/aantal-ton-vervoerd-op-de-waterwegen

Hoeveelheid goederen vervoerd over de waterwegen, in ton per maand. Open data licentie: zie URL.
Aantal ton vervoerd Albertkanaal

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/aantal-ton-vervoerd-albertkanaal

Hoeveelheid goederen vervoerd over het Albertkanaal, in ton per maand. Open data licentie: zie URL.
Aantal ton geladen op de waterwegen

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/aantal-ton-geladen-op-de-waterwegen

Hoeveelheid goederen geladen langs de waterwegen, in ton per maand. Open data licentie: zie URL.
Aantal ton gelost op de waterwegen

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/aantal-ton-gelost-op-de-waterwegen

Hoeveelheid goederen gelost langs de waterwegen, in ton per maand. Open data licentie: zie URL.
Dataplatform fiets

http://www.dataplatformfiets.be/

Fietstelgegevens in Vlaanderen, voor meer informatie: zie http://www.dataplatformfiets.be/about Zie URL.
Rapport Verkeersindicatoren snelwegen Vlaanderen 2016

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/rapport-verkeersindicatoren-snelwegen-vlaanderen-2016/

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen. Open data licentie: zie URL
Rijstrooksignalisatie Vlaanderen – dynamische snelheidsbeperkingen

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/rijstrooksignalisatie-vlaanderen/

Bevat de locaties van de rijstrooksignalisatieborden, de aangevraagde boodschappen van het sturingsssysteem aan de borden, en de bevestigde boodschappen en toestanden van de borden in real-time ( gegevens worden elke 2 à 3 seconden geüpdatet). Open data licentie: zie URL
Minuutwaarden verkeersmetingen

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/minuutwaarden-verkeersmetingen-vlaanderen/

Bevat de locaties van de meetlussen en, per meetlus, o.a. aantal voertuigen en gemiddelde snelheid per voertuigklasse en per minuut, hoofdzakelijk op snelwegen (gegevens worden elke minuut geüpdatet). Open data licentie: zie URL
Databank Ondergrond Vlaanderen

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/services.html

Bevat kaartlagen en data over de ondergrond in Vlaanderen. Modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid
Effecten Noord-Zuid verbinding Kempen

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/noord-zuid-verbinding-kempen-effecten-verkeer-2011-2016

In de periode 2011–2014 realiseerde de Vlaamse overheid de Kempense Noord-Zuid verbinding. Het Vlaams Verkeerscentrum ging na wat de effecten zijn van de aanleg van de N19g op het verkeersbeeld. Daarvoor liet het verkeer voor en na de aanleg in kaart brengen met een 0-meting in 2011 en een 1-meting in 2016. De ingewonnen gegevens zijn verkeerstellingen, de herkomst en bestemming van het verkeer, de gevolgde routes en de verkeersafwikkeling (reistijden). Open Data licentie: zie URL
Verdeling van personen (scholieren en studenten) volgens hoofdvervoerswijze woon-schoolverkeer

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/verdeling-van-personen-scholieren-en-studenten-volgens-hoofdvervoerswijze-woon-schoolverkeer

Bevat percentage van de scholieren en studenten dat voor het woon-schoolverkeer gebruikt maakt van de betreffende vervoerswijze. Open Data licentie: zie URL
Verdeling van woon-werkverplaatsingen volgens hoofdvervoerswijze (beroepsactieven)

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/verdeling-van-woon-werkverplaatsingen-volgens-hoofdvervoerswijze-beroepsactieven

Percentage van de woon-werkverplaatsingen door beroepsactieven waarvoor gebruik wordt gemaakt van de betreffende vervoerswijze. Open Data licentie: zie URL
Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woon-werkverkeer.

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/verdeling-van-personen-beroepsactieven-volgens-hoofdvervoerswijze-woon-werkverkeer

Bevat percentage van de beroepsactieven met een vast werkadres dat voor het woon-werkverkeer gebruikt maakt van de betreffende vervoerswijze. Open Data licentie: zie URL
Aantal fietsers op vaste fietstelposten.

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/aantal-fietsers-op-vaste-telposten

Bevat aantal fietsers geregistreerd door vaste fietstelposten. Open Data licentie: zie URL
Rapport Verkeersindicatoren snelwegen Vlaanderen 2017

http://opendata.vlaanderen.be/dataset/rapport-verkeersindicatoren-snelwegen-vlaanderen-2017/

In dit jaarlijks rapport geeft het Verkeerscentrum een kwantitatieve beschrijving van het verkeer en de evolutie ervan op snelwegen in Vlaanderen. Open data licentie: zie URL
Aantal ton zwerfvuil langs de gewestwegen

https://opendata.vlaanderen.be/dataset/aantal-ton-zwerfvuil-langs-de-gewestwegen

Bevat som van het aantal ton opgehaald zwerfvuil langs de autosnelwegen en gewestwegen per provincie. Open data licentie: zie URL